The iDOLM@STER

 

8월자 생일달력

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 무나카타 아츠미

 

 아이노 나기사

 

 피에르

 

 임유진

 

 에비하라 나호

4

5

6

7

8

9

10

 

 히노 아카네

 

 

 

 무카이 타쿠미

 

 키바 마나미

 

 마이타 루이

 

 

 시부야 린

 

 이가라시 쿄코

 

 코우사카 우미

11

12

13

14

15(광복절)

16

17

 

 

 

 

 

 케이트

 

 아리스가와 나츠하

 

 세키 히로미

 

 니시지마 카이

18

19

20

21

22

23

24

 

 슈토 아오이

 

 야부키 카나

 

 키무라 나츠키

 

 미즈시마 사키

 

 

 

 

 

 모치다 아리사

 

 하나무라 쇼마

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 클라리스

 

 모리쿠보 노노

 

 이무라 세츠나

 

 사카키바라 사토미

 

 시노미야 카렌

 

 스즈미야 세이카

 

 키쿠치 마코토

 

 와카바야시 토모카

 

  • 에스퍼코퍼레이션     사업자등록번호 : 846-13-00110     통신판매업신고 : 제 2015-인천남동구-0494 호     대표 : 황상길(에스퍼)
    개인정보 관리책임자 : 황상길(에스퍼, webmaster@battlepage.com)
    SINCE 1999.5.1. Copyright(c) BATTLEPAGE.COM All rights reserved.